Предоставяне на зрелостниците на служебните бележки за допускане до ДЗИ

Изх. № РУО1-14811/13.05.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-14795/13.05.2024 г. Ви информирам, че от днес можете да разпечатвате и предоставяте на зрелостниците служебните бележки за допускане до ДЗИ.

НАПОМНЯМ ЧЕ:

Разпределението на служебните лица е динамичен процес.

Задължително извършвайте редовни проверки за настъпили промени, включително и до самото начало на съответния изпит.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД