Предоставяне на информация в РУО – София-град

Изх. № РУО1-12465/20.04.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

                                              УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-188/21.01.2021 г. на министъра на образованието и науката и на График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за учебната 2021/2022 година, моля да предоставите информация за изпълнение на дейностите и сроковете по т. 1 и по т. 2 от Графика на дейностите.

Информацията изпращайте в срок до 17 часа на 23.04.2021 г. (петък) на електронен адрес: [email protected]

За контакти: тел.  0878 318 537,  Георги Пашов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД