Предоставяне на информация за броя на работещите педагогически специалисти

Изх. № РУО1-8918/ 15.03.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-76/15.03.2024 г., вх. №РУО1-8853/15.03.2024 г., на директора на дирекция „Организация и контрол“, моля в срок до 20.03.2024 г. да подадете информация за броя на работещите педагогически специалисти в поверената Ви институция, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, чрез приложения формуляр:

https://bit.ly/3v3RE39

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД