Предоставяне на информация по БДП

Изх. № РУО1-29257/20.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-343/15.10.2020 г., с вх. № РУО1-28847/15.10.2020 г., относно осъществяването на годишни анализи и оценки за влиянието на дейностите за промяна на обстановката и изпълнението на Стратегията на Министерството на образованието и науката за изпълнение на Националната стратегия на Република България за подобряване безопасността на движението по пътищата за периода 2011 – 2020 г., е необходимо да предоставите информация в срок до 12:00 часа на 29.10.2020 г. Исканата информация се предоставя задължително от всички училища и детски градини, независимо от вида им (общински, държавни, частни), на следните линкове:

ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbaFVERw7rDnHa7yvpNyOKJOftLJ62hDUnp366SPRBYXYWdA/viewform?usp=sf_link

ЗА УЧИЛИЩАТА:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaffpT2H8gYgZkfoJqrl5yFW8BvJdLlMIQhjkffzpmxrlUHQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД