Предприемане на мерки за недопускане и ограничаване разпространението на коронавирус COVID 19 на територията на София-град

Изх. № РУО1-6019/05.03.2020 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам писмо  на Столична регионална здравна инспекция с вх. № РУО1-6018/05.03.2020 г., относно предприемане на мерки за недопускане и  ограничаване разпространението на коронавирус  COVID 19 на територията на София-град.

 

            Приложение:   Писмо на СРЗИ

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД