Представяне на информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата

Изх. №РУО1-24683/ 23.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на учебната 2020/2021 г. и изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2020/2021 г., в срок до 03.08.2021 г.  следва да представите информация за състоянието на обучението по безопасност на движението по пътищата в поверената Ви образователна институция, както следва:

  1. За детските градини: https://forms.gle/6T7t9J7YcTjaqx7W6
  2. За училищата: https://forms.gle/MdvmAGpLg6qYBbrc7

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД