Представяне на книга на Пролетния базар на книгата

Изх. № РУО1 – 16887/31.05.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-16671/ 28.05.2021 г. Ви уведомявам, че ЧСУ „Николай Райнов“ Ви кани на представянето на книгата „Радостта от преподаването“ от Кристоф Вихерт – валдорфски възпитаник, учител и ръководител на Педагогическата секция при Гьотеанума в Дорнах.

Представянето ще се състои на 5 юни 2012 г. от 11:00 часа на Сцената на културната програма на Пролетния базар на книгата пред НДК и ще включва кратко представяне на валдорфската педагогика от учители, родители и деца от валдорфското училище в София ЧСУ „Проф. Николай Райнов”.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД