Представяне на проекти на онлайн конференция за ученици от V до XII клас на тема „Иновации и творчество при изграждане и развитие на училищната СТЕМ среда“

Изх. РУО1-12096/24.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2021/2022 година на 13.04.2022 г. от 09.00 ч. ще се проведе практическа онлайн конференция за ученици от V до XII клас на тема „Иновации и творчество при изграждане и развитие на училищната СТЕМ среда“.

Регистрацията за участие в конференцията е отворена до 10.04.2022 г. на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIcop5jujgfEq31CjgH4NPkwJlHSo_baV6iM4lg0ZDyZebuQ/viewform.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище и при заявено желание, да осигурите тяхното участие без нарушаване на учебния процес.

Регистриралите се ще получат покана и програма на конференцията на посочените имейли.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД