Представяне на проекти на онлайн конференция за ученици от VIII до XII клас на тема „Проектно-базирано обучение в СТЕМ профилите“

Изх. № РУО 1-10544/07.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2020/2021 година РУО – София-град организира онлайн конференция за ученици от VIII до XII клас на тема „Проектно-базирано обучение в СТЕМ профилите“, която ще се проведе на 16.04.2021 г. от 09.00 ч. в платформата Microsoft Teams.

Учениците и учителите, които желаят да участват във форума като наблюдатели, следва да се регистрират до 13.04.2021 г на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-GTP05VQJYa_WW-l9c1NtD0T22ESqFlFFNTSQhNr9HWEJLw/viewform

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище и при заявено желание, да осигурите тяхното участие без нарушаване на учебния процес.

Регистриралите се ще получат покана на посочените имейли.

Приложение:

  1. Програма на онлайн конференция за ученици от VIII до XII клас на тема „Проектно-базирано обучение в СТЕМ профилите“.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД