ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ

Изх. № РУО1-12892/04.06.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12758/03.06.2020 г. на Haycad Infotech Ltd, Ви уведомявам, че компанията организира безплатни онлайн семинари, чрез които техническите университети презентират своите специалности в рамките на кратки презентации.

Първият от предвидените Уеббинари е на  05.06.2020 г. от 14.00 часа – „Моето бъдеще като инженер е в България – Представяне на Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София“. За регистрации: https://tinyurl.com/y8kw8llz

Следващи събития са:

– Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив – 9 юни 2020 г.

– Технически университет, гр. Габрово – 17 юни 2020 г.

– Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет, гр. София – 18 юни 2020 г.

– Русенски университет „Ангел Кънчев“

– Технически университет, гр. София

– Технически университет, гр. Варна

Във връзка с професионалното ориентиране на гимназистите от Вашето училище моля създайте необходимата организация за популяризиране на информацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД