Предстоящото лятно училище „Защо ни е да помним“

Вх. № РУО1- 19102/23.05.2022 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-17689/12.05.2022 г., публикувано на сайта на РУО – София-град и писмо с вх.№ РУО1- 18945/20.05.2022 г., Ви уведомявам, че Фондация „Софийска платформа” удължава крайният срок за кандидатстване за предстоящото   лятно училище „Защо ни е да помним“ в гр. Белене до 31.май 2022 г.

Кандидатстването е със CV и мотивационно писмо до [email protected] и формуляр за участие до 00:00 ч. на 31 май 2022 г.

Повече информация за лятното училище, както и формулярът за кандидатстване, може да намерите на сайта на фондация „Софийска платформа“ тук .

За контакти: тел. 0878 877 739.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД