Предстоящо атестиране на директорите и другите педагогически специалисти в училищата

Изх. № РУО1-31051/27.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с подготовка на процедурата по атестиране на педагогически специалисти в изпълнение на чл. 77 от Наредба № 15/22.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в срок до 04.10.2023 г. следва да попълните справка на адрес: https://forms.gle/FNZKUCMsRfdqN6Ew6

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД