Предстоящо провеждане на конкурси за експертни длъжности в Националния инспекторат по образованието

Изх. № РУО1-19502/26.05.2022 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №РД-27-195/26.05.2022 г., вх. №РУО1-19494/26.05.2022 г., на Националния инспекторат по образованието (НИО) относно предстоящо провеждане на конкурси за експертни длъжности в НИО, за длъжностите „старши инспектор“ – 1 щатна бройка и „главен инспектор“ – 1 щатна бройка в дирекция „Инспектиране“, и с цел популяризиране на информацията и достигане навреме до повече желаещи кандидати, моля своевременно да информирате подчинените Ви служители.

Предстоящият конкурс ще се проведе в периода май – юли 2022 г. при спазване на всички мерки и препоръки на здравните власти.

Приложение: съгласно текста..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД