Предстоящо състезание за четвъртокласници 4_DRUJBA

Изх. № РУО1-6299/08.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6051/06.03.2023 г. Ви уведомявам, че ЧСУ „Дружба“ организира състезание по български език и литература и по математика за ученици от IV клас „4_DRUJBA“. Състезанието е без такса за участие и ще се проведе на 11.03.2023 г. от 10.00 часа в ЧСУ „Дружба“, гр. София.

Краен срок за регистрация: 09.03.2023 г.

За повече информация: www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД