Предстоящо състезание за четвъртокласници 4_DRUJBA

Изх. № РУО1-10782/14.03.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ с вх. №РУО1-10508/11.03.2022 г., Ви уведомявам, че училището организира състезание за ученици от IV клас 4_DRUJBA, което ще се проведе на 19.03.2022 г. от 10.00 часа в ЧСУ „Дружба“, гр. София.

Приложение:

  1. Регламент и афиш за състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД