Прекратяване на поддръжката на операционната система Windows 7 на 14 януари от страна на Microsoft Corporation

Изх. № РУО1-2395/29.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-36/ 27.01.2020 г., с вх. № РУО1 – 2201/ 28.01.2020 г., Ви уведомявам, че от 14 януари 2020 година е прекратена поддръжката на операционната система Windows 7 от страна на Microsoft Corporation. Във връзка с това и с оглед спазване на изискванията на чл. 22 от Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, МОН уведомява РУО – София-град и държавните училища в областта незабавно да предприемат мерки и действия за актуализирането на използваните операционни системи до версии, поддържани от техните производители.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД