Препоръки за провеждането на Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване след VII клас

Изх. №  РУО1-12270/29.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ И НВО

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на Държавните зрелостни изпити и Националното външно оценяване след VII клас, приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо на Главен държавен инспектор, Министерство на здравеопазването № 04-12-55/22.05.2020 г., вх.№ 02-11-96/22.05.2020 г. на МОН, вх. № РУО1-12216/29.05.2020 г.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

Приложение:

Писмо на МЗ № 04-12-55/22.05.2020 г., вх. № РУО1-12216/29.05.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД