Препоръки за разтоварване на учениците

Изх. № РУО 1-7769/06.04.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИTE УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-7768/06.04.2020 г. на министъра на образованието и науката с препоръки за работа в периода от 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД