Препоръки към родителите на учениците от 107. ОУ във връзка с реализацията на дистанционното обучение в периода 16.03.2020 до неговото приключване

Препоръки към родителите 

Организация за облекчаване натовареността на учениците от 13 април до 16 април 2020 г.

В седмицата от 13 до 16.04.2020 г.  107. ОУ е създало следната организация за облекчаване натовареността на учениците, както следва:
Учениците от начален етап ще получат творчески задачи от учителите си, свързани с предстоящите празници, както и ще имат онлайн занимания по музика.
Учениците от прогимназиален етап ще имат занимателни часове по история  – ще проведат уникалните  исторически игри с учителя им д-р Ростислав Ботев, както и занимания по физическа и двигателна активност с учителите по физическо възпитание и спорт –  г-жа Цветелина Белеганска и г-жа Мадлена Николова. Всеки учител ще възложи асинхронни задачи с творчески характер на учениците си, в това число проучвания, проекти, макети, пърформанси в домашни условия.
Клуб „Млад археолог“ с ръководител Данко Калапиш ще проведе занимания с участниците три пъти седмично и ще запознае учениците с елементи на библейската археология в контекста на предстоящите празници.
Педагогическият съветник  д-р Виниций Петров пък от своя страна е определил разписание за всички ученици по класове за всеки ден. В неговите занимания  учениците ще се потопят в тайната на науката психология, посредством нестандартни методики.
Смятаме, че така ще задържим децата у дома и ще им бъде интересно и забавно!