Препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Република България

Изх.№РУО1-6522/12.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична регионална здравна инспекция, вх. № РУО1-6516 /12.03.2020 г., приложено Ви изпращам препоръки на Националния оперативен щаб за предотвратяване разпространението на COVID-19 на територията на Република България.

            Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД