Преустановяване на кандидатстването за участие по Националната програма „Отново заедно”

Рег. № РУО1-26592/17.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ

ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

В изпълнение на писмо № 9105-264/16.08.2021 г., с вх. № РУО1-26563/16.08.2021 г. Ви напомням, че Министерство на образованието и науката изпълнява дейности по Националната програма „Отново заедно”, свързани с организиране и провеждане на ученически туристически пътувания с ученици от I клас до XI клас.

В последната седмица на територията на Република България зачестиха случаите на заразени от COVID-19. С цел ограничаване разпространението на COVID-19 и опазване живота и здравето на учениците и техните ръководители Ви информирам следното:

Преустановява се кандидатстването за участие по Националната програма „Отново заедно”, считано от 17 август 2021 година. Всички подадени заявки до 16 август 2021 година включително ще бъдат обработени.

Уведомявам Ви, че трябва да прекратите изпращането на формуляри за участие в Националната програма „Отново заедно”, считано от 17 август 2021 година.

При необходимост от допълнителна информация можете да се обръщате на ел. адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1328/06.08.2021 г.

на министъра на образованието и науката/