Прием на проекти от Ученическия институт на БАН за участие в Седма Ученическа научна сесия, ноември 2020 г. ЗА НАПРАВЛЕНИЕ:

Изх. № РУО 1-25940/25.09.2020 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СРЕДНИТЕ УЧИЛИЩА, ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-103/24.09.2020 г., с вх. № РУО 1-25726/24.09.2020 г. Ви уведомявам, че Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) обявява прием на проекти за участие в Седмата Ученическа научна сесия.

В сесията могат да кандидатстват ученически разработки с научноизследователски, приложен или теоретичен характер, както и ученически произведения в различни области на изкуството. За първа година в конкурса ще се приемат за участие и музикални композиции на ученици.

Във връзка с ограниченията, създадени от епидемиологичната обстановка в страната, научната сесия ще се проведе през месец ноември т.г. онлайн или с ограничен брой присъстващи на място и със синхронно излъчване в реално време с регистрирани онлайн участници.

Учениците от VІІІ до ХІІ клас могат да изпращат своите авторски проекти до 16 октомври, петък 2020 г. на адрес: гр. София, ул. „15 ноември“ № 1 или да използват онлайн системата за подаване на документите.

Допълнителна информация за събитието ще намерите на www.bas.bg/ученически-институт-на-бан/, както и в приложението.

Приложение:

  1. Седма сесия на УчИ-БАН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед №РД 02-2121/17.09.2020 г. на началника на РУО – София-град/