Прием на ученици в първи клас

Изх. № РУО1-15011/23.06.2020 г. 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС                                       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение графика на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/ 2021 г. следва в срок до 18 часа на 24.06.2020 г. да попълните информация за свободните места след трето класиране на следния линк:

https://forms.gle/AekpKWfmKjB5KHNj9.

 

 

       Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

       НАЧАЛНИК НА

       РУО – СОФИЯ-ГРАД