Прием на ученици в първи клас

Изх. № РУО1-14018/15.06.2020 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ И ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС                                        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на дейностите по приема на ученици в първи клас следва в срок до 14 часа на 17.06.2020 г. да попълните необходимата информация на следния линк:

https://forms.gle/zqAQMtcCo1hfhb6h6.

 

  

       Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

       НАЧАЛНИК НА

        РУО – СОФИЯ-ГРАД