Прилагането на новите учебни програми

Изх. № РУО1-5336/ 26.02.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-77/ 26.02.2020 г. от госпожа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-5268/ 26.02.2020 г, Ви уведомявам, че относно прилагането на новите учебни програми и с цел повишаване на ефективността им Министерството на образованието и науката разчита на широкото професионално мнение на учителите, които ежедневно работят с учениците и най-вярно могат да подскажат необходима ли е промяна и в каква посока.

Целта на анкетите не е да се прецени работата на учителите или работата на училището. Поради тази причина не се изисква да се посочват имена. За да се получи нужната обратна връзка, е препоръчително анкетата да бъде попълнена поне веднъж от всяко училище, като по този начин се представи виждането на всички учители, преподаващи предмета в съответния клас.

Министерството на образованието и науката разчита на Вашето обективно и професионално становище.

Анкетите са съставени в google-формуляр и могат да се попълват до 02 март включително, след което платформата ще бъде затворена.

 

Анкета V клас география и икономика – https://forms.gle/fiW5izuaeYtXxS1cA

Анкета VI клас география и икономика – https://forms.gle/sWVujE7vhpVng3w69

 

 

Приложение:  писмо на МОН

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД