Примерни теми и критерии за оценяване на компонент „Говорене“ за НВО X клас

Изх. № РУО1-19259/14.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ НВО X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че на сайта https://admin.zamaturite.bg са качени примерни теми и критерии за оценяване за компонент „Говорене“.

     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД