Присъствено обучение за образователни медиатори, организирано от Център Амалипе

Изх. № РУО1-10998/04.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от Център Амалипе с вх. №РУО1-10936/03.04.2024 г. за присъствено обучение за образователни медиатори, което ще се проведе на 12.04.2024 г. в гр. София, хотел Рила от 11.00 до 15.00 ч., Ви уведомявам, че за участие на образователните медиатори е необходимо те да се регистрират най-късно до 11.04.2024 г. на следната регистрационна форма:

https://forms.gle/28Uk4TuxiEDGAu6q9

За контакт: Атанас Атанасов – 0882 540 209, [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД