Проведени теми със завършващите XII клас ученици във връзка с писмо с изх. № РУО1-28171/01.10.2019 г.

Изх. № РУО1-5436/27.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4978/24.02.2020 г. относно обобщаване на информацията и финализиране на дейностите от  Националната образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“, моля в срок до 15.00 ч. на 28.02.2020 г. да попълните исканата информация на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh8ynvrSPFtvjBedGChDzMAozcnVz_9ak2quKZZWC04mXNEA/viewform

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД