Проведени теми със завършващите XII клас ученици във връзка с писмо с изх. № РУО1-28171/01.10.2019 г.

Изх. № РУО1-5785/17.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5623/16.02.2021 г. относно обобщаване на информацията и финализиране на дейностите от  Националната образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“, моля в срок до 15.00 ч. на 24.02.2021 г. да попълните исканата информация на следния линк:

https://forms.gle/HoB7mguuKpxpQD118

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД