Провеждането на задочна олимпиада на тема „За авиацията – имам идея“ от ВВВУ „Георги Бенковски“

Изх. № РУО1-4031/20.01.2022 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО

СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-02516/17.01.2022 г. Ви уведомявам, че Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия организира задочна олимпиада на тема „За авиацията – имам идея“ в три предметни области (направления): Математика за всеки; Техника, роботика и моделизъм; Икономика, иновации и бизнес.

Моля да сведете информацията до  учениците от XII клас на повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Писмо до директор на училище.
  2. Регламент на Олимпиадата „За авиацията – имам идея“ – Приложение 1.
  3. Задачи по „Математика за всеки“ – Приложение 2.
  4. Задачи по „Техника, роботика и моделизъм“ – Приложение 3.
  5. Задачи по „Икономика, иновации и бизнес“ – Приложение 4.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД