Провеждането на Национален конкурс за класически, характерни, модерни танци за купа „Българска роза“ и Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една българска роза“.

Изх. № 8965/19.03.2021 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. № РУО 1-8757/17.03.2021 г., Ви уведомявам, че през месец юни 2021 г. ще се проведе Национален конкурс за класически, характерни, модерни танци за купа „Българска роза“ и Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една българска роза“.

Конкурсите са включени в Националния календар за изяви по интереси на Министерство на образованието и науката за учебната 2020/2021 година ще се проведат след Фестивала на розата на община Казанлък.

Организатори на конкурсите са Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата и Общински детски комплекс „Св. Иван Рилски“, гр. Казанлък, съвместно с община Казанлък.

 

Приложение:

  1. Статут на Национален конкурс за класически, характерни, модерни танци за купа „Българска роза“.
  2. Статут на Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Една българска роза“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД