Провеждане и участие в осми Български географски фестивал

Изх. № РУО1-7208/17.03.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-67/16.03.2023 г., вх. № РУО1-7148/17.03.2023 г., Ви уведомявам, че на 22 и 23 април 2023 г. в Геолого-географския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе осмото издание на Българския географски фестивал. Фестивалната проява е част от празничния календар, с който географската общност отбелязва 60-годишнината на факултета. Организатори на събитието са Геолого-географският факултет, Българското географско дружество и Географ БГ. По време на фестивала ще се проведе отборно и индивидуално ученическо състезание. Заявлението за участие е отборно и се попълва от ръководителя на отбора (учител по география и икономика). Всеки отбор трябва да включва 4 ученици – двама до VII клас и двама до XII клас. Допуска се формиране на смесени отбори с ученици от две или повече училища, както и формиране на повече от един отбор от едно училище. Ученици, които не са включени в отбори, но са регистрирани за участие във фестивала, могат да се състезават в индивидуалното състезание „Разходка с изненади“.

Участието във фестивала е безплатно и се извършва чрез онлайн заявление – индивидуално (като гост или като ученик-индивидуален участник) или отборно (за ученическото състезание). Крайният срок за подаване на заявления по електронен път за участие във Фестивала е 31 март 2023 г. Формите за регистрация и регламентът са достъпни на сайта Географ БГ на: https://geograf.bg/bg/article/blgarski-geografski-festival-sofiya-2023-registraciya-na-uchastnici.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД