Провеждане на анкетно проучване в изпълнение на проект „Изработване на рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“

Рег. №РУО1-2994/22.01.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ДИРЕКТОРИ,

Приложено Ви изпращам писмо на заместник-министъра на образованието и науката с №9105-29/22.01.2021 г., вх. №РУО1-2895/22.01.2021 г., с молба за участие в анкетно проучване в изпълнение на проект „Изработване на рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст“. Попълването на анонимната анкета ще позволи разработването на Национална рамка за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, основана на спецификите  на българската система.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД