Провеждане на „Базар на професиите“ на 26-27 ноември 2021 г., организиран от Българската мрежа на Глобалния договор на ООН

Изх. №РУО1-39066/26.11.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-402/26.11.2021 г., вх. №РУО 1-38850/26.11.2021 г., Ви уведомявам, че Българската мрежа на Глобалния договор на ООН организира „Базар на професиите“, който помага за ранното кариерно ориентиране на учениците и насърчава съзнателния избор на професия.

През тази година за втори път събитието ще се проведе онлайн, като форматът ще даде възможност на ученици от цялата страна на възраст между 10 и 18 години чрез виртуални разходки и стрийминг да се запознаят с широка палитра от професии и перспективи за реализация. Базарьт на професиите ще се проведе на 26 и 27.11.2021 г. и е достъпен в социалните мрежи на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН (Facebook и YouTube), както и на адрес: www.unglobalcompact.bg.

За контакт: Даринка Георгиева, тел. 0882 173 188; Елена Матеева, тел. 0889 666 029; [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД