Провеждане на викторина „Игнатиевска интелектуална игра“

Изх. № РУО1-79/03.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-44650/29.12.2022 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на викторина „Игнатиевска интелектуална игра“.

Участието във викторината може да бъде индивидуално и колективно за ученици от VII до XII клас.

Събитието е посветено на 145-годишнината от края на Руско-турската война (1877-1878 г.) и Освобождението на България.

За допълнителна информация: [email protected]

 

Приложение:

  1. Условия за провеждане.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД