Провеждане на „Ден на отворените врати“ от Американски университет в България

Изх. № РУО1 – 36150/02.11.2021г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-36038/01.11.2021 г., Ви уведомявам, че на 13 ноември 2021 г.  Американският университет в България ще проведе онлайн „Ден на отворените врати“.

Регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на интернет страницата http://aubg.edu/open-hause, където може да се види и програмата за събитието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД