Провеждане на европейската инициатива „Отново на училище“

Изх. № РУО1-15943/28.04.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-157/26.04.2022 г., с вх. № РУО-15607/26.04.2022 г., Ви уведомявам, че Представителството на Европейската комисия в България стартира отново инициативите „Отново на училище“ и „Отново в университета“ в България. Целта на инициативите е да направят Европейския съюз по-разбираем за неговите млади граждани – учениците и студентите. Служители на европейските институции участват в инициативите като доброволци – връщат се в завършеното от тях училище/университет или ги посещават, за да представят своята работа и да разкажат какво представлява Европейският съюз.

Посещенията се случват в удобна за двете страни дата, като доброволците представят своята работа, както и възможностите за младите в Европейския съюз (например програмата Еразъм+), Европейския корпус за солидарност, възможностите за учене, споделяне на гледни точки, участие в дейности в цяла Европа. През 2022 г. темите за разговор с учениците са бъдещето на Европа през погледа на младите, изграждане на по-добро, по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово бъдеще.

Центровете „Европа директно“ и Европейските документационни центрове също традиционно се включват в инициативите, като посещават училища и университети.

„Отново на училище“ е традиционна част от европейските инициативи в България, с които се отбелязва 9 май, Денят на Европа. Затова месец май е основният месец на кампанията.

Училищата биха могли да заявят желание за посещение на ел. поща: [email protected]

,както и към центровете „Европа директно“. За координация и въпроси можете да се свържете с Миглена Цингова, координатор на инициативите „Отново на училище“ и „Отново в университета“ на тел. +35929335219 и ел. пощи: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

 

АТАНАС ПАСКАЛЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 02-1287/27.04.2022 г.

 На Началника на РУО – София-град/