Провеждане на експедиция „По обратния път на дедите ни“ 2020

Изх. № РУО1-30821/04.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените” и „По обратния път на дедите ни“  с вх. № РУО 1-30728/03.11.2020 г., Ви уведомявам, че поради настъпилите обстоятелства и епидемиологичната обстановка в България и наложените мерки за борба с КОВИД 19, на този етап сдружението не може да организира и проведе Националната инициатива – експедиция „По обратния път на дедите ни“ 2020, в която участват потомци на тракийски и малоазийски бежанци, както и участници в Националния конкурс за ученици от I до XII клас за есе и разказ на тема „Завръщане към корените” 2020 /Родовата памет е жива/, Националния пленер за ученици от I до XII клас за рисунка на тема „Моето родословно дърво” 2020 /Завръщане към корените/ и Националната инициатива „И в добро и в зло помагали си дедите ни“, отличени и наградени с ГОЛЯМАТА НАГРАДА.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД