Провеждане на конкурс – викторина в чест на традиционния 38-и поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Изх. № РУО1-6273/08.03.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6028/06.03.2023 г. Ви уведомявам, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София, клуб „Родолюбие“ при ОУ ”Св. Климент Охридски“, гр. Попово, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, организират Национален  ученически  конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворение и рисунка. Конкурсът е посветен на 38 поход „По стъпките на четата на Таньо войвода”. В конкурса могат да участват ученици от I  до XII клас от цялата страна.

За допълнителна информация: КПД „Родно Лудогорие“ – тел. 02/929 61 01; www.ludogorie.org

Моля да сведете информацията за конкурса на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД