Провеждане на конкурс „Opportunity Funds“

Изх. № РУО1-43974/16.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българо-американската комисия за образователен мениджмънт „ФУЛБРАЙТ“ с вх. № РУО1-43953/16.12.2022 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на конкурс „Opportunity Funds“ за стипендии за подготовка на ученици в 11. клас за кандидатстване в американски висши училища.

Повече информация за конкурса ще намерите на следния линк:

Конкурс Opportunity Funds | Фулбрайт България (fulbright.bg)

Моля информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1055/06.12.2022 г. на министъра на образованието и науката/