Провеждане на Летен Строителен Камп – SUMMER STROI.ACADEMY от 7.07. до 9.07.2023 г. в гр. Габрово

Изх. № РУО1-12470/02.05.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-11852/26.04.2023 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година ще се проведе Летен Строителен Камп – SUMMER STROI.ACADEMY – 3-дневен строителен лагер за ученици X, XI и XII клас, с интерес към бъдещо развитие в строителния сектор.

SUMMER STROI.ACADEMY ще се проведе от 7.07.  до 9.07.2023 г. в гр. Габрово. Участниците ще имат възможността да участват в 10 практически работилници фокусирани в различни области на строителния процес. На място ще се запознаят и учат директно от лектори и ментори, представители на най-големите компании в бранша, от които да черпят знания и вдъхновение. НЕ Е нужно учениците да са в паралелка със строителен профил, всеки с желание може да се запише.

Цялата нужна информация може да намерите на сайтa: https://stroi.academy/summer-stroi-academy/

При възникнали въпроси:  Христо Христов, основател на STROI.ACADEMY – телефон за връзка – 0893688333

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД