Провеждане на лятна школа „География и технологии“

Изх. №РУО1-18648/18.05.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-18444/17.05.2022 г. Ви уведомявам, че ИКИТ-БАН организира лятна школа „География и технологии“ за ученици от 5. до 8. клас. Заниманията ще се провеждат един път седмично. Записването става чрез попълване на заявление, което е публикувано на сайта на образователна инициатива „Космическо училище“. Срокът за регистрация за участие в лятната школа е 31.05.2022 г. Заниманията ще се провеждат всеки петък от 14:00 часа, с продължителност 40 минути.

За допълнителна информация и въпроси: доц. д-р Ваня Стаменова, ИКИТ-БАН, тел.: 0887435050; д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН, тел: 0877856559; е-мейл на „Космическо училище“:[email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД