Провеждане на Национален конкурс за снимка „Урок по история – Покажи ми България 2023 г!“

Изх. № РУО1-434/06.01.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-359/06.01.2023 г. Ви уведомявам, че сдружение „Усмивка“ – Бургас, съвместно с Община Бургас, стартира Национален конкурс за снимка „Урок по история – Покажи ми България 2023 г!“

В конкурса могат да участват деца и  ученици от 5 до 15 години със своя снимка, направена пред исторически паметник или композиция, свързана с историческото минало на България.

 

Приложение:

  1. Условия за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД