Провеждане на Национален ученически конкурс „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“

Изх. № РУО1-4765/22.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4507/21.02.2023 г., приложено Ви изпращам регламента на предстоящ Национален ученически конкурс на тема „Моите родови корени от Македония и Одринска Тракия“, организиран от Българското сдружение на родовете от Македония в партньорство с Исторически факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Македонския научен институт, със съдействието на Министерство на образованието и науката.

Моля да сведете информацията за конкурса до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД