Провеждане на Национален ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“

Изх. № РУО1-4108/16.02.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3754/13.02.2023 г. Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката обяви поредното издание на Националния ученически конкурс за изследователски проект „Места и памет“. Темата е посветена на съдбата на евреите в България преди 80 години.

Срокът за представяне на изследователските проекти е 31.03.2023 г. (важи датата на пощенското клеймо на подателя).

Проектите се изпращат на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 2 А, Министерство на образованието и науката, Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“, за конкурса „Места и памет“ и/или на имейл: [email protected], приложени като прикачен файл.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 12.04.2023 г. на официалния сайт на МОН.

 

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД