Провеждане на Национална ученическа викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“ за учебната 2022/2023 година

Изх. № РУО1-5641/01.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5460/28.02.2023 г. от Националния дворец на децата, относно предстоящи инициативи по безопасност на движението по пътищата, Ви уведомявам следното:

  1. Финалният етап на Националната ученическа викторина по безопасност на движението по пътищата „Да запазим децата на пътя“ ще се проведе на 09 и 10 май 2023 г. в гр. Ботевград. Областните етапи се провеждат през месец април 2023 г. Заявки за участие в националния етап се подават едновременно в Националния дворец на децата (НДД) и в РУО – София-област в срок до 28 април 2023 г. Указанието за провеждането на викторината е публикувано в сайта на НДД в рубрика „Конкурси/предстоящи“. За допълнителна информация: гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ №191, Национален дворец на децата; www.npc-bg.org; e-mail: [email protected]; тел.: 02 9202317, в. 408, 409; 02 9292123.
  2. Републиканският шампионат по безопасност на движението по правилата на ФИА за велосипедисти на възраст 10-12 години ще се проведе в четири кръга:

Първи кръг – 21 – 22 април 2023 г., гр. София

Втори кръг – 02 – 03 юни 2023 г., гр. Благоевград

Трети кръг – 09 – 11 юни 2023 г., гр. Ямбол

Четвърти кръг – 23 – 24 юни 2023 г., гр. Добрич

За допълнителна информация: НДД, гр. София – тел.: 02 9202317, в. 408, 409; 02 9292123

СБА, гр. София – тел.: 0895558561 – Светослав Кръстев

  1. Републиканският шампионат „Младежта за безопасност на движението“ за велосипедисти на възраст 10-15 години ще се проведе в два гръга:

Първи кръг – 12 – 13 май 2023 г., Община Челопеч

Втори кръг – 19 – 20 май 2023 г., гр. Плевен

За допълнителна информация: НДД, гр. София – тел.: 02 9202317, в. 408, 409; 02 9292123

СБА, гр. София – тел.: 0895558561 – Светослав Кръстев

Във връзка с гореизложеното приложено Ви изпращам Указание за провеждане на Национална ученическа викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“ за учебната 2022/2023 година.

 

Приложение:

  1. Указание за провеждане на Национална ученическа викторина по БДП „Да запазим децата на пътя“ за учебната 2022/2023 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД