Провеждане на Национална ученическа конференция „Васил Левски – вулкан от човечност“

Изх. № РУО1-41150/17.11.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-40997/16.11.2022 г. Ви уведомявам за предстоящо провеждане на Национална ученическа конференция „Васил Левски – вулкан от човечност“, в периода от 4 до 6 февруари 2023 г. в гр. Котел, област Сливен.

Събитието се организира по повод 150 години от гибелта на Апостола.

Училищата, желаещи да участват в конференцията, трябва да попълнят заявка № 1 и  да я изпратят в срок до  30.11.2022 г. на следния адрес: гр. Котел, община Сливенска, ул. „Атанас Белопахов – учител“ № 1 или на e-mail: [email protected]

 

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Заявки (1, 2, 3).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД