Провеждане на националните кръгове на олимпиадите по математика и лингвистика

Изх. № РУО1-13363/27.04.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-823/05.04.2021 г. на министъра на образованието и науката и заповед № РД 09-711/17.03.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-951/20.04.2021 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 09-2737/06.10.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на състава на националните комисии за организиране и провеждане и за определяне на домакини на ученическата олимпиада по математика за възрастова група IV-VII клас, пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас, пролетните математически състезания за ученици от IV клас през учебната 202082021 г. и заповед № РД 09-2738/06.10.2020 г. на министъра на образованието и науката за определяне на състава на националните комисии за организиране и провеждане и за определяне на домакини на зимното математическо състезание за ученици от VIII до XII клас, пролетните математически състезания за ученици от VIII до XII клас и за националната ученическа олимпиада по математика за ученици от VIII до XII клас през учебната 2020/2021 година, Ви уведомявам, че националните кръгове на олимпиадите по математика и лингвистика, ще се проведат, както следва:

  • математика – за учениците от VII и VIII клас – на 15.05.2021 г. (събота) от 09.00 ч. в НПМГ „Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 52;
  • математика – за учениците от IX до XII клас – на 15.05.2021 г. (събота) и на 16.05.2021 г. (неделя) от 09.00 ч. в НПМГ „Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 52;
  • лингвистика – на 12.05.2021г. (сряда) от 13.30 ч. в Първа АЕГ, бул. „Дондуков“ № 60.

Списъкът с класираните за националните кръгове ученици е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Учениците трябва да носят със себе си документ за самоличност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД