Провеждане на националните кръгове на олимпиадите по математика, математическа лингвистика, информатика и информационни технологии

Изх. № РУО1- 13867/ 12.06.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 и в изпълнение на заповед № РД 09-1036/12.05.2020 г., заповед № РД 09-1037/12.05.2020 г. и заповед № РД 09-1264/02.06.2020 г. на министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че организирането и провеждането на националния кръг на олимпиадите по математика, математическа лингвистика, информатика и информационни технологии ще се проведат, както следва:

Математика – за учениците от VII клас – на 29.06.2020 г. (понеделник) от 09.00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №. 61.

Математика – за учениците от VIII клас – на 29.06.2020 г. (понеделник) от 09.00 ч. в НПМГ „Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 52.

Математика – за учениците от IX до XII клас – на 29.06.2020 г. (понеделник) и 30. 06.2020 г. (вторник) от 09.00 ч. в НПМГ „Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 52.

Математическа лингвистика – на 28. 06. 2020г. (неделя) от 14.00 ч. в Първа АЕГ, бул. „Дондуков“ № 60.

Информатика – на 28. 06. 2020г. (неделя) от 14.00 ч. в СМГ „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ №. 61.

Информационни технологии – на 27.06.2020 г. (събота) от 08.00 ч. в НПМГ „Л. Чакалов“, ул. „Бигла“ № 52.

Списъкът с класираните за националните кръгове ученици е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Учениците трябва да носят със себе си лична карта или ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД