Провеждане на Националния кръг на XXXIV Национална олимпиада по философия

Изх. № РУО1-10675/14.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-561/18.01.2022 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на националните кръгове на ученическите олимпиади и на националните състезания, заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № РД 09-474/25.02.2021 г., допълнена със заповед № РД 09-1248/14.06.2021 г., изменена и допълнена със заповед № РД 09-2454/23.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, заповед № РД 01-671/30.09.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и организиране на областния кръг на ученическите олимпиади и националните състезания, заповед № РД 01-837/06.10.2021 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища координатори и на училища домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2021/2022 г., допълнена със заповед № РД 01-113/10.02.2022 г., допълнена със заповед № РД 01-118/10.02.2022 г., допълнена със заповед № 01-147/15.02.2022 г. на началника на РУО – София-град, Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2021/2022 г., във връзка с писмо на МОН с № 9105-36/21.01.2022 г., вх. № РУО 1-4563/24.01.2022 г. относно организиране на кръговете на националните олимпиади и/или състезания, Ви уведомявам, че националният кръг на олимпиадата по философия ще се проведе на 26 март 2022 г. (събота) от 09:00 часа в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“, район Слатина, ул. „Гео Милев” № 2.

Директорите на училищата, от които има класирани ученици за национален кръг на олимпиадата следва в срок до 18.03.2022 г. /петък/ да изпратят по служебен път на училището координатор, на е-мейл: [email protected],  списък на класираните за национален кръг ученици, за които има подадена декларация за съгласие за тестване с бързи неинвазивни тестове, списък на класираните за национален кръг ученици, които имат „зелен сертификат“,  както и списък на учениците, които НЕ желаят да пишат на компютър, ако има такива.

Класираните за национален кръг ученици за тестване, следва да се явят на 26 март 2022 г. (събота) в 08:00 ч. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”. Класираните за национален кръг ученици със зелен сертификат, следва да се явят на 26 март 2022 г. (събота) в 08:30 ч. в 31 СУЧЕМ „Иван Вазов, район Слатина, ул. „Гео Милев” № 2.

Олимпиадата ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Информация за допуснатите до национален кръг на олимпиадата по философия може да намерите на сайта на МОН – „Олимпиади и състезания“ – Класиране.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД